CONVOCATÒRIA D´ELECCIONS A LA PRESIDÈNCIA I JUNTA DIRECTIVA DEL CLUB DE TIR AMB ARC CALDES DE MONTBUI

Club de tir amb arc a Caldes de Montbui, Barcelona. Vine a descobrir el millor club de Catalunya!

CONVOCATÒRIA D´ELECCIONS A LA PRESIDÈNCIA I JUNTA DIRECTIVA DEL CLUB DE TIR AMB ARC CALDES DE MONTBUI

02/07/2015 Notícies del Club 0

Per acord de la junta directiva del Club de Tir Amb Arc de Caldes de Montbui, en compliment de l´establert en els estatuts i d´acord amb la facultat concedida per l´article 8 del Decret 55/2012 de 29 de Maig es convoquen eleccions per cobrir els Següents Llocs en la Junta directiva del Club.

Llocs a cobrir: President; Tresorer; Secretari; i 6 vocals

El Procés electoral es realitzarà seguint les següents fases i Calendari:

– Sorteig de la mesa electoral: Realitzada en el dia de la data amb el següent resultat

1- Santiago Cuello
2- Matías Blanco López
3- Angeles Morcillo Nicolás

Suplents:

1- María Isabel Mompean
2- Jaume Pérez Barrachina
3- Aleix Vetlla Nualart

– Constitució de la mesa electoral: En el termini dels 3 dies següents a la publicació de la present comunicació
– Publicació del cens electoral: El cens electoral es publicarà en els taulers d´anuncis de les Instal·lacions de Palau Solità i Plegamans i en les instal·lacions del Bosc del Negrell a Caldes de Montbui en un plaç de 10 dies.
– Resolució de reclamacions sobre el cens electoral: la Taula electoral resoldrà sobre les possibles reclamacions sobre el cens electoral en el termini de 3 dies.
– Presentació de candidatures: Les candidatures es presentaran en llistes tancades en el termini de 5 dies hàbils al tancament del termini anterior, en el cas de produir-se, i en cas de no haver-hi reclamacions a la finalització del termini de presentació del cens electoral.
– La mesa electoral resoldrà: les possibles reclamacions sobre les candidatures presentades en el termini de 3 dies a la finalització del termini de presentació de candidatures.
– Celebració de les votacions: la Celebració de les Votacions se celebrarà el Dissabte dia 27 de juny en les instal·lacions del club en Palau Solità i Plegamans.

A les presents eleccions podran presentar-se com a candidats tots els socis de ple dret del club, majors d´edat.
Podran ser electors, igualment tots els socis de ple dret del club , majors d´edat.
A l´efecte de la votació es consideraran vàlids per acreditar la identitat els següents Documents: Document Nacional d´Identitat, Passaport i Permís de conduir.

La present Convocatòria d´eleccions es publicarà a la web oficial del club, en els taulers d´anuncis de les Instal·lacions de Palau Solità I Plegamans; Instal·lacions del Bosc del Negrell i mitjançant correu electrònic als socis.

La Junta

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *