Història del Club

6O5B0931

El Club d’Arquers de Caldes de Montbui, es va crear arran de la iniciativa d’uns pocs “Calderins” que, durant l’Exposició Agrària efectuada en la zona esportiva en l’any 1998, van anar captant gent interessada en la creació d’un Club de Tir amb Arc a Caldes de Montbui.

De la labor de formació i captació d’un dels seus fundadors i primer president, Joaquim Díaz, i amb el suport d’alguns entusiastes més es va consolidar la primera junta constituïda pels socis fundadors: Pepe Beonza, Xavier Ubach, Ramon Nualart, Josep Gregori, Santiago Cuello, Ignasi Carnicero, Mario Martínez, entre d’ altres.

La primera instal·lació de la que es va disposar -arran de les converses del Club amb l’Excm. Ajuntament de Caldes- va ser gràcies a la cessió d’uns terrenys que ens va fer el Club de Caça de Caldes. Aquest Club esportiu ens va cedir durant un any aproximadament uns terrenys annexos al camp de tir al plat.

6O5B0942

A l’anar-se ampliant les necessitats del Club, l’Ajuntament ens va cedir posteriorment unes hectàrees en el Bosc del Negrell on es va instal·lar un circuit permanent de 12 dianes de Camp i la primera tirada d’inauguració es va fer el 19 de Març del 2000.

Des de llavors fins ara s’ha anat ampliant el circuit fins aconseguir un circuit permanent de 24 dianes i un camp d’entrenament amb 4 dianes posades a diferents distàncies. Aquests anys de formació i consolidació del Club i l’entusiasme dels seus socis han permès que esdevinguéssim un dels camps de tir més tècnics d’Espanya en la nostra modalitat de Camp.